Hyra textilvårdsmaskin och mattvätt

Textilvårdsmaskinen som Textiltvätt.se hyr ut arbetar med vatten och spol/sug-funktion. Genom enkel påfyllning av vatten i behållaren på baksidan av maskinen, utför man en kraftfull rengöring på ett enkelt sätt.

Tillsammans med textilvårdsmaskinen medföljer även en pumpspruta som man fyller upp med rengöringskem, som sedan appliceras på textilen som skall rengöras. Arbetsmomenten är enkla.

Textilvårdsmaskin för rengöring av textil och tyg

Rengöringskemet appliceras på textilen som skall rengöras och tvättas, med den medföljande pumpsprutan. Därefter arbetar man med maskinen som laddas med färskvatten och som appliceras ut i direkt anslutning med sugmunstycket.

Allt sker i samma moment och tack vare att sugfunktionen fångar vattnet upp rengöringsskem och smuts som sedan transporteras till smutsvattentanken som är placerad i mitten av maskinen. Smutsvattnet töms enkelt ur smutsvattenbehållaren och arbetet av textilrengöringen kan enkelt fortsätta när nytt färskvatten fylls på i vattenbehållaren.

Textiltvätt för tvätt av smutsig textil och tyg

I priset för maskinhyrningen ingår även appliceringsspruta och 5 liter färdigblandat rengöringskem som används på textilen som skall rengöras. Det blir en enkelt arbetsgång genom att applicera rengöringskemet med pumpsprutan för att i steget efter använda sig av textilvårdsmaskinen som är laddad med färskvatten. På så sätt transporteras smutsen ut ur textilen och tas om hand av färskvattnet genom maskinens sugförmåga.

För en grundlig rengöring av textilen.

Handmunstycke för textilvårdsmaskin
Scroll to Top